Aula-työkodin arvot

Yhteistyön voima

Meille on tärkeää sujuva yhteistyö sekä Aula-työkodissa että yhteistyötahojen kanssa. Hyödynnämme toistemme erilaisia voimavaroja ja vahvuuksia. Autamme toinen toistamme- kaveria ei jätetä.

Tulen kuulluksi

Minut huomioidaan yksilönä. Pystyn vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Voin kertoa mielipiteeni ja minua kuunnellaan.

Olemme kaikki tärkeitä

Arvostan itseäni, muita ja työtämme. Olemme tasa-arvoisia. Suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti ja reilusti.

Rohkeus uuteen

Jatkamme edistyksellisyyden perinnettä. Suuntaamme rohkeasti kohta uutta ja haluamme kehittyä. Kannustamme toisiamme kokeilemaan uusia asioita.

Visiomme ja missiomme

  • Olemme arvostettu ja haluttu yhteistyökumppani ja edelläkävijä kehitysvammaisten ihmisten uudenlaisten työtoiminta- ja asumismuotojen tarjoamisessa Suomessa.
  • Tehtävämme on antaa erityistä tukea tarvitseville ihmisille valmiuksia ja mahdollisuuksia hyvään ja itsenäiseen elämään.
  • Tuemme erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta järjestämällä laadukasta, mielekästä ja monimuotoista työtä ja toimintaa, työhönvalmennusta sekä asumispalveluita.

Yhteisöllinen toimintatapa

Aula-työkodin toimintatapa on yhteisöllinen. Me luomme yhteisön, jossa meidän kaikkien on hyvä olla. Kukaan meistä ei ole arvokkaampi kuin toinen ja meillä on yhteinen työ. Yhteisöllinen toimintatapa on myös sitä, että jokainen kantaa vastuunsa ja ottaa asioita puheeksi. Yhdessä luomme päämäärät ja sovimme, miten niitä tavoitellaan. Arvostamme valmennettavia asiakkaita osaavina henkilöinä. Jokaisella on jotain annettavaa yhteisön hyväksi ja jotain mitä voi toisille opettaa.

Vertaisvalmennus

Vertaisuus tarkoittaa sitä, että koko ryhmällä on sama tavoite, myös työhönvalmentajalla. Myös valmentaja on siis vertainen muun ryhmän kanssa. Ryhmässä jokainen tuo omat vahvuutensa asioiden oppimiseen ja suorittamiseen. Ryhmän jäsenet tukevat toisiaan tehtävien oppimisessa. Jäsenet opettavat toisilleen niitä asioita joissa on itse hyvä. Näin jokaisen vahvuudet hyödynnetään ja jokainen oppii uutta koko ajan. Vertaistoiminta tukee myös ryhmän dynamiikkaa ja yhteishenkeä.

Monipuolisuus

Teemme paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa, niin Aula-työkodissa tapahtuvien projektien, kuin talon ulkopuolisen työhönvalmennuksen kanssa. Työhönvalmennus on mahdollista koota erilaisista töistä valmennusryhmissä, projekteihin ja koulutuksiin osallistumalla, tavallisilla työpaikoilla tapahtuvissa ryhmissä, vastuutehtäviä tekemällä ja pienryhmien toimintaan osallistumalla. Jokaisen valmentautujan kanssa luodaan henkilökohtaiset tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä valmentautujien kanssa.

Aula-työkodin omavalvontasuunnitelma (päivitys käynnissä)

 

Aula-asumispalvelujen omavalvontasuunnitelma (päivitys käynnissä)

 

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry

Monien mahdollisuuksien Aula.