logo digitaaliseen kayttoon_pieni

Yrittäjät

Työelämän tuoreet tuulet- hankkeen alkuvaiheessa kysyttiin työnantajilta ja yrittäjiltä millaiset asiat rohkaisevat palkkaamaan kehitysvammaisia ihmisiä. Työnantajia ja työpaikkoja etsittiin myös sellaisilta aloilta, joille ei aiemmin ole totuttu työllistämään kehitysvammaisia ihmisiä.

Hanke tavoitti kevään ja syksyn aikana noin 70 eri yritystä, jotka olivat halukkaita vastaamaan aihetta koskeviin kysymyksiin. Vain pienellä osalla yrityksistä oli etukäteen kokemusta kehitysvammaisista työntekijöistä.

Vastaajat suhtautuivat mahdollisuuteen palkata kehitysvammaisia työntekijöitä pääosin erittäin myönteisesti. Suurinpana syynä siihen, ettei työllistymisiä kuitenkaan ole paljoa voidaan pitää tiedonpuutetta. Noin 90% vastaajista totesi, ettei tiedä mihin ottaa yhteyttä mikäli työllistäminen olisi ajankohtaista. Yrittäjillä on vähän tietoa myös saatavilla olevista tukimuodoista.

Lue lisää täältä

Työvalmentajat

Työvalmentajien rooli kehitysvammaisten ihmisten työllistymisessä on merkittävä. Työvalmentaja etsii sopivia työpaikkoja, ohjaa ja neuvoo työnantajia tukien hakemisessa ja tehtäviin perehdytyksessä, ja toimii sekä työntekijän että työnantajan tukena työsuhteen jatkuessa.

Kehitysvammaisten henkilöiden työvalmentajilta kysyttiin näkemyksiä kohderyhmän työllistämiseen liittyvistä erityispiirteistä. Lisäksi kysyttiin millaisia työvälineitä ja tietoa uusien työpaikkojen löytämisen, työllistämisen ja työssä pysymisen tueksi olisi hyvä olla saatavilla.

Lue lisää täältä

Kehitysvammaiset työnhakijat

Kehitysvammaisten työnhakijoiden omia näkemyksiä työn hakemiseen ja oman osaamisen esiintuomiseen liittyviin kysymyksiin kartoitetaan keväällä 2017 Validia ammattiopiston ja Aula-työkodin kanssa yhteistyössä järjestettävällä työnhakukurssilla. Kurssilla ammattiopiston opiskelijoista ja Aulan työkodin työntekijöistä koostuva ryhmä paneutuu yhdessä aiheeseen ja valmentautuu tulevaan työnhakuun. Kurssin toteuttamisessa noudatetaan vertaisvalmennuksen periaatteita.

Mahdollista!- materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiseksi

Kerätyn taustatiedon pohjalta hanke on tuottanut Mahdollista! -materiaalipaketin, josta löytyy oma työkirjansa niin kehitysvammaiselle työnhakijalle, työvalmentajalle kuin työnantajallekin. Yleishyödylliseen käyttöön tarkoitettu materiaali on julkaistu pdf-muodossa ladattavaksi ja tulostettavaksi käyttöön.

Mahdollista! -oppaat löytyvät täältä