Mahdollista!- materiaalit

Työelämän tuoreet tuulet -hankkeessa (2016-2018) on kysytty työnantajilta, millaiset asiat rohkaisisivat palkkaamaan kehitysvammaisia ihmisiä. Vastaajat suhtautuivat mahdollisuuteen palkata kehitysvammaisia työntekijöitä pääosin erittäin myönteisesti. Suurimpana syynä siihen, ettei työllistymisiä kuitenkaan ole tapahtunut kovin paljon voidaan pitää tiedon puutetta. Yrittäjillä vaikutti olevan varsin vähän tietoa mm. saatavilla olevista tukimuodoista.

Työvalmentajan rooli tiedon levittämisessä ja onnistuneiden rekrytointien syntymisessä on merkittävä. Tärkeää on myös se, että kehitysvammaisella työnhakijalla itsellään on aktiivinen rooli omaan työllistymiseensä liittyvissä asioissa.

Työelämän tuoreet tuulet -hankkeen opaskirjasarja  tarjoaa tietoa työnantajalle sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle onnistuneiden työllistymisten lisäämiseksi. Koska se on Mahdollista!

Mahdollista! -Pieni työkirja työnhakijalle, Mahdollista! -Pieni opas työnantajalle ja Mahdollista! -Pieni työkirja työvalmentajalle  pdf-materiaalit ovat vapaasti ladattavissa ja tulostettavissa käyttöösi. Klikkaa alla olevista kuvista niin pääset tutustumaan materiaaleihin!

Mahdollista! Työnhakijan Työkirja PDF
Mahdollista! Työnantajan Opas PDF
Mahdollista! Työvalmentajan Työkirja PDF