Aulassa teemme aktiivisesti kehittämistyötä. Projektien avulla etsimme uusia hyviä käytänteitä ja menetelmiä liittyen esim. kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen.

Lue lisää projekteista sivun alaosasta

tyoelamantuoreettuulet

Meneillään oleva projekti!

Työelämän tuoreet tuulet

Aula-työkoti sai vuonna 2016 RAY:ltä avustuksen projektiin, jonka tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön. Projekti toteutetaan vuosina 2016-2018.

Projektissa kysytään työnantajilta ja yrittäjiltä millaiset asiat rohkaisisivat palkkaamaan kehitysvammaisia ihmisiä. Tämän tiedon pohjalta kehitetään tukimalli helpottamaan rekrytointiprosessia. Työnantajia ja työpaikkoja pyritään etsimään myös sellaisilta aloilta joille ei aiemmin ole yleisesti totuttu työllistämään kehitysvammaisia ihmisiä.

Projekti on valtakunnallinen ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Yhteistyössä saamme levitettyä tietoa työnantajille mahdollisuudesta palkata kehitysvammaisia työntekijöitä, ja näin parannettua kehitysvammaisten ihmisten asemaa työmarkkinoilla.

Jokaisella ihmisellä on oikeus työhön, ja palkkaan tekemästään työstä!

Työelämän tuoreet tuulet- projektin omat kotisivut löytyvät täältä.

meprojekti

Loppuvuodesta 2016 päättynyt projekti!

ME!- yhteisötaideprojekti

ME! -yhteisötaideprojekti tuuletti vammaisten ja vammattomien totuttuja rooleja vuonna 2016!

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry sai rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ME!- yhteisötaideprojektiin, joka toteutettiin Aula-työkodin Taitomossa syksyn 2016 aikana. Yhteistyökumppanina projektissa oli Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki (Kettuki) ry. Kettuki on valtakunnallinen erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden etujärjestö.

Kettuki ry:n erityistaiteilija Anna Vesala työllistyi projektin puitteissa Aula-työkotiin taideohjaajaksi. Työparikseen, vertaisekseen ja mentorikseen Anna sai taidekasvattaja Minna Haverin. He toteuttivat ja ohjasivat yhteisötaiteellista työskentelyä Taitomon kahdeksalle kehitysvammaiselle käsityöläiselle ja kahdelle työhönvalmentajalle.

ME! -projektissa tutkittiin yhteisötaiteen keinoin, miten Aula-työkodissa mahdollistuu vammaisten ja vammattomien henkilöiden tasavertainen kohtaaminen ja osallisuus. Projektissa kehitettiin hyviä käytänteitä, joilla voi tulevaisuudessa mahdollistaa Aula-työkodin käsityöläisten ja Kettukin erityistaiteilijoiden yhteiskunta- ja työelämämahdollisuutta.

Projektin päättäjäisiksi rakennettiin näyttely, joka toteutettiin aluksi Aula-työkodin tiloissa Helsingin Eirassa ja sittemmin Hämeenlinnassa, Kumppanuustalossa.