Yhdistys

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry on perustettu jo 14.11.1934. Kannatusyhdistykseen kuuluu lähinnä työkodissa työskentelevien tai työssä olleiden kehitysvammaisten henkilöiden läheisiä sekä henkilökuntaa. Jäseniksi haluavien jäsenanomukset käsittelee yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää kevät- ja syyskokoukset.

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:n hallitusjäsenet valitaan jäsenistöstä syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus vastaa yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoidosta sekä toimii Aula työkodin ylimpänä toimielimenä. Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. talousarvion tekeminen, toimintakertomuksen ja -suunnitelman vahvistaminen, työkodin henkilöstöasiat sekä aloitteiden ja esityksien tekeminen yhdistyksen päämäärien toteuttamiseksi.